Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik er relevant for besøgende i Spinderiet og modtagere af Spinderiet's nyhedsbrev, samt for besøgende på Spinderiets’s hjemmeside.

Vi vil i denne privatlivspolitik oplyse dig om behandlingen af dine personoplysninger, ligesom vi vil oplyse dig om dine rettigheder efter persondataforordningen.

 

Dataansvarlig og dennes kontaktoplysninger

Spinderiet
Bomuldsgade 4
2500 Valby

[email protected]


Overblik over behandlingsaktiviteter 

I dette afsnit vil vi forklare, hvilke personoplysninger vi indsamler, og til hvilke formål de behandles. Vi vil også redegøre for retsgrundlaget for behandlingen, ligesom vi vil beskrive, hvor længe vi behandler dine personoplysninger.

 

Modtager af nyhedsbrev:
 • Personoplysninger: Navn, email og præferencer
 • Formål: Vi bruger nyhedsbrevet til at sende informationer ud indeholdende nyheder, info om events, fødselsdagshilsen mv. fra Spinderiet.
 • Retsgrundlag: Samtykke fra dig som registreret, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra a. 
 • Opbevaringsperiode: Dine data bliver opbevaret, indtil du selv vælger at afmelde dig nyhedsbrevet, hvorefter din data bliver slettet fra maildatabasen.

 

TV-overvågning: 
 • Personoplysninger: Videomateriale
 • Formål: Vi har TV-overvågning i centret for at forebygge kriminalitet og for at skabe et trygt og sikkert center for dig.
 • Retsgrundlag: Legitime interesser, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.
 • Opbevaringsperiode: Optagelserne slettes efter 30 dage, medmindre det er nødvendigt at opbevare optagelserne længere på grund af en konkret tvist eller på grund af en anmodning fra en relevant myndighed.


Konkurrencedeltager
 • Personoplysninger: Navn, email og telefonnummer.
 • Formål:Du vælger selv om du vil deltage i en konkurrence, og vi beder kun om personlige oplysninger for at kunne kontakte vinderen. Hvis konkurrencen er på Facebook, kontaktes vinderen i kommentarsporet eller via direkte besked.
 • Retsgrundlag: Opfyldelse af kontrakt, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra b
 • Opbevaringsperiode: Umiddelbart efter udlevering af præmien slettes oplysninger om vinderen.


Besøgende på hjemmeside
 • Personoplysninger: IP-adresse, enhedsdata, browserdata
 • Formål:Vi opsamler cookies på vores website for at forbedre og sikre dig den bedste oplevelse på sitet.
 • Retsgrundlag: Legitime interesser, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.
 • Opbevaringsperiode: Du kan til hver en tid slette alle dine cookies på din PC, Mac, telefon eller tilsvarende device, hvorefter alt data i relation til dit besøg hos os, slettes.


Modtagelse af personoplysninger

Hovedparten af personoplysningerne modtager vi fra de registrerede.


Videregivelse af personoplysninger til databehandlere

Vi videregiver personoplysninger til vores databehandlere, der står for hosting og support af hjemmeside, samt databehandlere der bistår os med udsendelse af nyhedsbreve. Derudover har Dades A/S og deres databehandlere, herunder NREP-koncernen, adgang til personoplysningerne.

Vi overfører ikke personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS.


Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at varetage de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik. Vi beder dig orientere dig i skemaet i pkt. 2 for at få oplysning om de opbevaringsperioder, der er relevant i forhold til de forskellige typer af personoplysninger. Vi vurderer behovet for opbevaring af personoplysninger løbende.


Dine rettigheder

Når vi har registreret dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

 • Ret til at få indsigt i de personoplysninger vi behandler om dig
 • Ret til at få urigtige oplysninger ændret
 • Ret til at modsætte dig behandlingen
 • Ret til at tilbagekalde dit samtykke til behandling af personoplysninger (medvirkning for fremtiden)
 • Ret til at modtage de personoplysninger du har afgivet i et almindeligt maskinlæsbart format
 • Ret til i særlige tilfælde at få personoplysninger slettet, før tidspunktet for vores generelle sletning
 • Ret til at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger

 

Din ret til at gøre indsigelse


Legitime interesser

Du har mulighed for at gøre indsigelse på baggrund af din specifikke situation, når vi behandler personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen i art. 6(1)(f) i GDPR. Såfremt du gør indsigelse, må vi ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan retfærdiggøre behandlingen med interesser, der vejer tungere end dine interesser, rettigheder eller friheder, eller hvis behandlingen er nødvendig i forbindelse med en retssag.


Direkte markedsføring

Såfremt dine personoplysninger behandles til brug for direkte markedsføring, har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen. Hvis du gør indsigelse, vil vi ikke længere behandle dine personoplysninger til dette formål.

Hvis vi behandler personoplysninger på baggrund af dit samtykke, så har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Såfremt du tilbagekalder dit samtykke, så påvirker det ikke lovligheden af behandling, der går forud for tilbagekaldelsen.

Afslutningsvist har du ret til at klage til Datatilsynet. Du kan læse mere om klageprocessen på https://www.datatilsynet.dk.

Denne privatlivspolitik er senest opdateret den 1. november 2021.